Privacy Statement

Privacy


DearProducts.nl

Dit is de privacyverklaring van DEAR Products, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer , inzake de diensten van DEAR Products en de website https://dearproducts.nl.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door DEAR Products (oa. via de website DEAR Products.nl) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
DEAR Products respecteert de privacy van alle klanten, en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DEAR Products. Je dient je ervan bewust te zijn dat DEAR Products niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de website bereikbaar zijn.

DEAR Products is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van DEAR Products, vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens nodig zijn, is afhankelijk van de dienst. Ik vraag niet meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van DEAR Products en gebruikt om de diensten aan je te kunnen leveren. Jouw persoonsgegevens kunnen ook door DEAR Products worden gebruikt om je te informeren over diensten. Je kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door DEAR Products. Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en DEAR Products.

Overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat DEAR Products onderdeel is van een advertentienetwerk)
 •  Internetbrowser en apparaat type
 •  Lijst met contactgegevens van de klant via een app of online programma
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (indien door jou opgegeven*) *DEAR Products heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen we deze informatie.
 • Het leveren van diensten en uitvoeren van opdrachten,
 • Het afhandelen van jouw betaling,
 • Verzenden van mailings,
 • Om met je in contact te kunnen komen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten,
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

DEAR Products analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
DEAR Products verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Extra informatie over reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamel ik de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Extra informatie over media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien. In het verlengde van de documentatieplicht ligt de informatieplicht. Dit vloeit voort uit de eis van Transparantie in de AVG. Het moet voor betrokkenen kenbaar zijn dat, en hoe, hun persoonsgegevens worden verwerkt. Voor het verzamelen van persoonsgegevens anders dan via de website, houd ik een verwerkingsregister bij. Ik vind dat dit overzicht gevoelige informatie bevat en zet daarom het verwerkingsregister niet online. Deze gegevens kunnen door klanten persoonlijk bij mij opgevraagd worden. Om mijn diensten te kunnen aanbieden is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te kunnen inzien. Er wordt gebruik gemaakt van externe programma’s die voldoen aan de AVG. Waar nodig is een verwerkersovereenkomst afgesloten (bijvoorbeeld met Moneybird en MailChimp). Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig, in de meeste gevallen gaat het om 7 jaar (fiscale bewaarplicht). Als bestaande klant kun je verzoeken om een overzicht van persoonlijke data die ik van je heb, inclusief alle data die je opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken om persoonlijke data die ik van je heb te verwijderen. Dit bevat geen data die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. DEAR Products neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via [email protected]. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Extra informatie over reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op deze website dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd zijn op mijn website (indien van toepassing), bewaar ik ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden. Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die ik van je heb, inclusief alle data die je opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken om persoonlijke data die ik van je heb te verwijderen. Dit bevat geen data die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

DEAR Products neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website, kun je aangeven of ik je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze website, sla ik een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zal ik enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedragen zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van DEAR Products. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.